طراحی عکس و تقویم و وسایل تولد

طراحی تم های مختلف تولد . اواع تقویم تک برگ ،رومیزی ودیواری فصلی و ماهانه و ساخت کلیپ
هر طرحی تنها 1000 تومان

تقویم تک برگ2500

تقویم رومیزی فصلی 5000 تومان

تقویم دیواری فصلی  8000تومان

تقویم رومیزی ماهانه10000 تومان

gasneston@yahoo.com

[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 15:43 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم زیبای تک برگ بابا اسفنججی با عکس کودک
[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 ] [ 9:16 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم تک برگ زیبای سبز با عکس نی نی
[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 ] [ 9:15 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم تک برگ هواپیمایی

[ جمعه بیست و نهم دی 1391 ] [ 17:28 ] [ فاطمه ] [ ]
تم تولد زیبای المو


اینم یکی دیگه
[ دوشنبه بیست و پنجم دی 1391 ] [ 11:37 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم و تم تولد قطار و هواپیما

فقط چند تا نمونه می زارم تا متوجه کلیت کار بشین


 برگه یادگاری


تقویم

[ دوشنبه بیست و پنجم دی 1391 ] [ 11:12 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم دیواری مک کویین
این تقویم قابلیت تغییر به تقویم رومیزی و دیواری چهار فصل را دارذ

[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 9:34 ] [ فاطمه ] [ ]
تقویم تک برگ کودکانه با تم سیندرلا
یک تقویم فوق العاده دخترونه برای نی نی های ناز


[ شنبه دوم دی 1391 ] [ 18:12 ] [ فاطمه ] [ ]
سری دوم تقویم تک برگی
تک برگ زنبوریبا تم کیتی
تم مک کویین
[ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 ] [ 10:57 ] [ فاطمه ] [ ]
سری اول تقویم های تک برگ یا سالانه کودک

تقویم با تم میکی موستقویم با تم پو


" />[ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 ] [ 14:54 ] [ فاطمه ] [ ]